Salam saka Suriname


      "Aku wong Jawa Suriname.
Apa tulisanku kira2 kena diwaca karo wong Jawa sangka pulo Jawa ya????
Adewe krasan ning Suriname kok. Sakwise kepriye, adewe ya rumangsa penduduke negara Suriname...lan cukup
golek sandang lan pangan.
Nanging adewe ora lali sangkane....
Isik sedulur karo sampean kabeh.
Salam sangka aku, D. Sodirijo"
March 6, 2012 9:45 PM
Tulisan ing nduwur iki mujudake salah sawijining komentar saka pembaca Blog “Jawa Suriname – Suriname Jawa” sing ana ing Suriname. Aku nganti mrinding nalika maca tulisan iku mau sing bisa diwaca ana ing link iki: http://jawa-suriname.blogspot.com/search/label/peta. Sanajan aku durung isa mbuktekake yen “D. Sodirijo” iku bener Wong Suriname Jawa utawa Wong Jawa sing saiki urip ana ing Suriname, ananging aku mikir positip wae yen priyayi iki pancen kaya mangkono anane.

Aku seneng yen sarana Blog iki kita dadi cedak tanpa wates antarane awake dewe sing ana ing tanah Jawa karo para sedulur keturunann Jawa sing ana ing Suriname. Lan, nyatane para sedulur ing ngendi wae, ora mung sing ana ing Suriname, banjur pada melu nanggapi lan pada melu kekancan sarana Blog iki. Wong Jawa sak donya  dadi pada kumpul lan pada nyapa siji lan sijine ana ing Blog iki. Kaya to, sing ana ing Sumatra, Kalimantan, Timur Tengah, Belanda, lan liya-liyane. Ya, pancen iku sing dadi tujuanku nggawe Blog iki.

Sing ndadekke aku seneng ora mung iku, nanging uga amarga kanca ing Suriname sing jenenge D. Sodirijo iku mau ngabarke yen deweke krasan urip ana ing Suriname lan cukup sandang pangan. D. Sodirijo uga ora lali saka sangkan parane, yaiku tanah Jawa, lan uga ora lali marang para sedulur ing tanah Jawa.
Aku mung isa ndedonga utawa nyembayangake, muga-muga para sedulur ing Suriname pada sehat lan urip mulya. Semono uga para sedulur kabeh sing ana ing tanah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Arab Saudi, Malaysia, Belanda (Walondo), Australia, Amerika, Korea, lan liya liyane. Salam uga kanggo D. Sodirijo lan para sedulur kabeh. Matur nuwun wis kersa mampir lan paring tanggapan ing Blog iki.

Nuwun.
Read More..

Suriname. A Brother Country of Indonesia

Suriname Ambassador to IndonesiaAngelic Caroline Alihusain:

"Numbers of Javanese people living in Suriname make Indonesia become the brother country for Suriname. Since many of Javanese descendants are there, automatically Javanese culture is strongly felt in Suriname." 

"And the fact that they have been merged into Suriname nation makes Indonesia be not only a friend state for Suriname, but more that become brother country," said Angelic here Wednesday, after signing the Commemorative Cover in the Framework of 35th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relation between Indonesia and Suriname."      

Angelic said: "120 years ago, there was a Javanese stepped in Suriname land for the first time and hence created history of Javanese people who lived in the country which most of the citizens were descendants". 

The signing took place in Ministry of Culture and Tourism building, which was also attended by General Secretary of the Minister, Wardiyatmo and also General Director of Post and Telecommunication Muhammad, Budi Setiawan. Wardiyanto said Javanese descendants had been an influence group in Suriname, either in administration or society.

"There are five Javanese descendants who become Ministers in the republic of Suriname; and it shows that Javanese is strongly related to Suriname," he said. Moreover, he added, the signing of Commemorative Framework did not only become the follow up of Culture Changes Program, which was conducted in September 2010, but also as the effort to explore bilateral relationships in any sectors. 

"Since culture is the root of bilateral relationship between Indonesia and Suriname, I wish after this framework signing, we will have bilateral relationship in many sectors, especially in economics," he said. (Sumber : "antara" - www.antara.co.id)

taken from:
KOMPAS.com (JAKARTA, January 6, 2010)
http://english.kompas.com/read/2011/01/06/07032753/Suriname.A.Brother.Country.of.Indonesia-5 Read More..

Sugeng Natal. Mugi-mugi saged dados Juara AFF Suzuki Cup 2010.


Sugeng Natal kanggo para sadulur Indonesia ing tanah jawa lan pulau liyane. Uga kanggo para sadulur ing Suriname. Mugi Gusti tansah paring berkah dumateng kita sadaya. Lan ugi dumateng Timnas PSSI saengga saged dados Juara AFF Suzuki Cup 2010.

Berkah Dalem.
.
Read More..